Anasayfa

MEGA MENTAL ARİTMETİK

Beynin her iki yarım küresinin birlikte ve dengeli kullanılmasını sağlayarak, hesaplamalar sırasında hayal gücünün ve görselliğin de işin içine katılmasını sağlaması, çocukların beyin kapasitelerini ve hızlı öğrenme becerilerini geliştirmektedir. Bu beceriler aynı zamanda çocukların hafıza güçlerini, anlama yeteneklerini, sabretme yeteneklerini, odaklanabilme kapasitelerini ve konsantrasyon güçlerini de geliştirmektedir.
Artan bu zihinsel yetenekler genel olarak diğer akademik becerilerin de gelişmesini sağlamaktadır. Amaç, çocukların sadece okulda başarılı olmalarını sağlamak değil, optimum beyin gelişimiyle onların hayat boyu başarılı olmaları için gerekli olan temelleri atmaktır.

 

BEYNİN SAĞ VE SOL LOBLARI NE İŞE YARAR?

beyin testi 1 Beynin Sağ Ve Sol Lobları Ne İşe Yarar?            beyin sag sol Beynin Sağ Ve Sol Lobları Ne İşe Yarar?

Bir çok test sonucunda, beynin sol lobunun, konuşma, matematiksel işlemler, diziler, sayılar ve analiz gibi konularda çok üstün olduğu, mantıklı ve doğrusal çalıştığı tespit edildi.

Araştırma sonuçları beynin sağ lobunda da, ritm, hayal kurma, renkler, boyut, hacim, müzik gibi fonksiyonların icra edildiğini ortaya koymaktadır. Beynin sol tarafı bilgiyi mantıklı ve doğrusal olarak işlemekte, sağ lop ise artistik tarafı oluşturmakta, detaydan çok resmin bütünüyle ilgilenmekte ve bilgiyi şekil ve hayal gücüyle işlemektedir.

Sağ lobun duygular, inanma ve hayallerin etkisinde olduğu ve fotoğrafik, yani bütünsel öğrendiği ortaya çıktı. Bu yüzden bilgiyi sıra ile işleyen sol lobun aksine sağ lobun öğrenmede çok daha hızlı ve etkili olduğu anlaşıldı. Ayrıca, insanın mucitlik ve üretkenlik kısmı sağ lob fonksiyonları arasında yer almaktadır.

>>>Yazının Devamını Oku

Melik Duyar kimdir ?

Çeşitli televizyon kanallarında yaptığı hafıza gösterileri ile tanınan ve Fotografik Hafıza Dünya Şampiyonlarından olan Melik Duyar aynı zamanda “Türkiye Zihinsel Matematik, Hafıza & Fotografik Hızlı Okuma Şampiyonaları”nın (Memoriad) da kurucusudur. Melik Duyar Türkiye’ye “Hafıza ve Beyin Eğitimi” kavramını öğreten ve Türkiye’de bu konudaki eğitimleri başlatan kişi olarak tanınmaktadır.Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1980 yılında mezun olan Duyar, aynı konuda master çalışmasını tamamlamış, ayrıca özel öğrenci olarak Makina Mühendisliği fark derslerini de almıştır. 1986 yılında Malezya hükümetinden aldığı bursla Kuala Lumpur INTAN ensititüsünde “Kamu Yönetimi” konusunda çalışmıştır. 1988-89 yıllarında A.B.D.den aldığı Humphrey bursu ile Minnesota Üniversitesinde “Ekonomi” konusunda lisans üstü eğitim görmüş ve ayrıca “Liderlik Eğitimi” almıştır. 

>>>Yazının Devamını Oku